Backbase, Seasoned Scrum Master

Denys Ryzhykh

About speaker: