Buy Video Ukraine Online PMO Day 2024 Winter

8,5
Hours of content

11
Videos

Conference program

Agenda

09:30 – 10:00

Registration

10:00 – 10:45

PMO is not needed, or why do companies create project offices? (UA)

Michael Vidyakin


Do organizations always need a project office? Does the company really need a specific team that increases the overall administrative and operational workload, and its value is not always obvious to all employees? And you already have doubts about the feasibility of your PMO? We will consider examples of project offices and real needs in their functioning. These examples show what other motivations management can have in creating project offices – from formal to strategic and practical. How to recognize it and what to do if you already work in such an office - we will talk about this during the PMO day.

10:45 – 11:30

Stakeholder Engagement (UA)

Mariya Yeremenko


Залучення зацікавлених осіб:

 1. Хто ці люди і навіщо їх залучати

 2. Практики роботи із зацікавленими особами

 3. Секрети ефективної комунікації з людьми

11:30 – 12:15

Panel Discussion: "PMO через призму ефективності: виклики, рішення, моделі розвитку"

Participants: Michael Vidyakin, Ihor Chekanov, Dmytro Lukianov

Moderator: Rostyslav Chayka


• Як співвідносяться глобальні моделі та теорії управління PMO із українськими реаліями?

• Які частини цих теорій та моделей більш важливі для українських організацій, а які менш?

• Успішні кейси впровадження моделей управління PMO українськими організаціями

• Виклики війни та глобальної кризи, на які має реагувати PMO

• Форма та функція: Як мати PMO – не маючи PMO?

• Дао PMO в українській організації

12:15 – 13:00

Метаморфоза проектного менеджера: Ключові кроки на шляху до посади Head of PMO (UA)

Stanislava Kaminska


Ця презентація може зацікавити проектних менеджерів, які мають бажання розвивати свою кар'єру у напрямку побудови та участі в керівництві проектним офісом.Під час моєї доповіді я поділюсь своїм особистим поглядом і останніми практичними враженнями щодо:

• Чи існує універсальний рецепт для підйому вгору по кар'єрній драбині?

• На розвиток яких навичок варто зосередити увагу, щоб стати Head of PMO?

• Що може стати викликом на шляху до досягнення цієї посади та як це подолати?

13:00 – 13:45

ІТ інструменти реалізації стратегії компанії (UA)

Oleksiy Prosnitskyy


Сучасний РМО – це структура, яка відповідає за розвиток компанії, і "бере на себе тягар" відповідальності за участь у розробці стратегії, а потім її реалізації та досягненні поставлених цілей. Для кращого виконання своїх функцій РМО вже не достатньо інструментів управління проектами, РМО вже потрібні інструменти реалізації стратегії.

13:45 – 14:30

Класифікація клієнтів та побудова ПМО (UA)

Yaroslav Rozhankivskyy


Процес не самоціль, а інструмент для досягнення результату. Термінологія іноді може бути оманливою і привести до непорозумінь. Здобуття кожного клієнта є важкою кропіткою працею, яку здійснює цілий ряд структур компанії. Щоб вберегти і розвинути клієнта – нам для початку потрібно його зрозуміти. І вже після цього ми оптимізуємо процес. Agile принципи побудови ПМО.

14:30 – 15:15

Чи потрібний РМО компаніям? (UA)

Yuliia Nikolaieva


Раніше зіштовхувалась з думкою, що РМО вже не потрібний з розвитком Аджайл напрямку. А що насправді? Чи дійсно в теперішній час змін Проєктні офіси / Офіси змін - необхідний елемент розвитку компанії. Як побудувати та перебудувати Проєктний офіс під потреби бізнесу? Відповім на ці питання, базуючись на власному 14-річному досвіді побудови Проєктних офісів.

15:15 – 16:00

Найдієвіші методології для PMO (UA)

Nikita Zahurdaiev


• Lean

• Six Sigma

• Prince2

• XP

16:00 – 16:45

Ефективний Тайм-менеджмент та оптимізація робочого часу: особистий досвід та лайфхаки (UA)

Dmytro Zubkov


• Надання конкретних порад та рекомендацій для керівників проектних офісів ІТ з покращення та оптимізації свого тайм-менеджменту.

• Представлення конкретних стратегій та методів, які можна використовувати для оптимізації витрат часу.

• Розгляд ролі чіткого планування та встановлення пріоритетів у забезпеченні ефективного та продуктивного використання часу.

16:45 – 17:30

Earned Value Management (UA)

Ihor Chekanov


На прикладі реальної розробки ПО розкажу, як міряється перфоманс проєкту. Розповім, які є зв'язки тут з естімейтами і ризиками.

Торкнуся таких аспектів:

• метрики EVM

• прогнозування з урахуванням EVM

• EVM та біллінг проєкту

• EVM у Agile

17:30 – 18:15

Agile Portfolio Management: Transforming Business Strategies into Client-Centric Outcomes (UA)

Aina Alive


In the dynamic landscape of project management, the concept of Agile portfolio management has emerged as a game-changer, challenging traditional paradigms and offering a more adaptive approach to project execution. This webinar explores Agile portfolio management's fundamental principles and benefits, delving into its application in diverse industries. Rather than a mere buzzword, Agile portfolio management is dissected to reveal its capacity to bring resilience and responsiveness to project portfolios. In this webinar, we will explore Agile portfolio management using SAFe examples and case studies. This webinar will provide project managers with valuable insights into how this methodology can foster adaptability, collaboration, and strategic alignment within their project portfolios by examining the nuances of Agile portfolio management. The overarching goal is to equip project management professionals with a nuanced understanding of Agile portfolio management, empowering them to make informed decisions that resonate with the ever-evolving demands of the contemporary project landscape.

18:15 – 18:30

Conference Closing


Organizer
Lemberg Tech Business School

Lemberg Tech Business School: organization with a 15-year history of successful conferences:
Lviv Mobile Development Day, GameDev Conference, Lviv PM Day та Lviv Freelance Forum.